Merkenpaspoort gebiedscooperatie

Vastleggen van de identiteit van de gebiedscooperatie. Zowel met illustratieve als communicatieve middelen.