Gebiedscoöperatie O-gen

Het kerndoel is de versterking van de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied in de Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme Rijnstreek.

De uitdaging: de verschillende merken combineren.