Grebbelinie

Een linie die is aangelegd om Holland te beschermen tegen inval van vijanden. Het logo is gestileerd met de militaire landschapselementen: Verdedigingslijn, aarden dijk en waterfront.