• Campagne Valpreventie Leusden, Stichting eerstelijnszorg Leusden, Huisartsen Eemland

Campagne Valpreventie Leusden

Ontwikkeling voor de campagne valpreventie. Een test om te kijken of er valrisico is. Dan overzichtelijk in beeld gebracht wat je kunt doen om vallen te voorkomen.

Opdrachtgever: Stichting eerstelijnszorg Leusden, Huisartsen Eemland